درخواست سفارش
 1. تکمیل فیلد های ستاره دار الزامی میباشد
 2. نام و نام خانوادگی(*)
  ورودی نامعتبر
 3. شماره تماس(*)
  شماره تماس خود را صحیح وارد نمایید
 4. پست الکترونیک
  شماره ایمیل خود را صحیح وارد نمایید
 5. محصولات درخواستی(*)


  لطفا حد اقل یک محصول را انتخاب نمایید
 6. شیشه خیار شور سوپر ویژه - 12 عددی(*)
  تعداد درخواستی را به عدد وارد کنید
 7. شیشه خیار شور ویژه - 12 عددی(*)
  تعداد درخواستی را به عدد وارد کنید
 8. شیشه خیار شور درجه یک 1 - 12 عددی(*)
  تعداد درخواستی را به عدد وارد کنید
 9. شیشه خیار شور درجه 2 - 12 عددی(*)
  تعداد درخواستی را به عدد وارد کنید
 10. شیشه خیار شور ممتاز - 12 عددی(*)
  تعداد درخواستی را به عدد وارد کنید
 11. مربا لیوانی هویج - 12 عددی(*)
  تعداد درخواستی را به عدد وارد کنید
 12. مربا لیوانی آلبالو - 12 عددی(*)
  تعداد درخواستی را به عدد وارد کنید
 13. حلب خیار شور سوپر ویژه 402 A(*)
  تعداد درخواستی را به عدد وارد کنید
 14. حلب خیار شور سوپر ویژه 403 B(*)
  تعداد درخواستی را به عدد وارد کنید
 15. حلب خیار شور ویژه 404 B(*)
  تعداد درخواستی را به عدد وارد کنید
 16. حلب خیار شور نول(*)
  تعداد درخواستی را به عدد وارد کنید
 17. حلب خیار شور ساندویچ(*)
  تعداد درخواستی را به عدد وارد کنید
 18. مربا هویج - 12 عددی(*)
  تعداد درخواستی را به عدد وارد کنید
 19. مربا به - 12 عددی(*)
  تعداد درخواستی را به عدد وارد کنید
 20. مربا آلبالو - 12 عددی(*)
  تعداد درخواستی را به عدد وارد کنید
 21. مربا توت فرنگی - 12 عددی(*)
  تعداد درخواستی را به عدد وارد کنید
 22. مربا بالنک - 12 عددی(*)
  تعداد درخواستی را به عدد وارد کنید
 23. مربا هویج - 6 عددی(*)
  تعداد درخواستی را به عدد وارد کنید
 24. مربا آلبالو - 6 عددی(*)
  تعداد درخواستی را به عدد وارد کنید
 25. مربا توت فرنگی - 6 عددی(*)
  تعداد درخواستی را به عدد وارد کنید
 26. مربا بالنگ - 6 عددی(*)
  تعداد درخواستی را به عدد وارد کنید
 27. ترشی مخلوط ریز - 12 عددی(*)
  تعداد درخواستی را به عدد وارد کنید
 28. ترشی مخلوط درشت - 12 عددی(*)
  تعداد درخواستی را به عدد وارد کنید
 29. ترشی لیته - 12 عددی(*)
  تعداد درخواستی را به عدد وارد کنید
 30. ترشی بندری - 12 عددی(*)
  تعداد درخواستی را به عدد وارد کنید
 31. شیشه زیتون متوسط - 12 عددی(*)
  تعداد درخواستی را به عدد وارد کنید
 32. شیشه زیتون درشت - 12 عددی(*)
  تعداد درخواستی را به عدد وارد کنید
 33. ترشی سیر قرمز - 12 عددی(*)
  تعداد درخواستی را به عدد وارد کنید
 34. کنسرو بادمجان کلید دار - 24 عددی(*)
  تعداد درخواستی را به عدد وارد کنید
 35. کنسرو خوراک بادمجان - 24 عددی(*)
  تعداد درخواستی را به عدد وارد کنید
 36. تصویر امنیتی(*)
  تصویر امنیتی
    ایجاد مجدد تصویر امنیتیکد امنیتی را صحیح وارد نمایید
 37.